ჩვენ გთავაზობთ

 • სამედიცინო დაწესებულების თავისუფალ არჩევანს
 • დაზღვევამდე არსებული დაავადებების დიაგნოსტირებისა და მკურნალობის ხარჯების ანაზღაურებას
 • ქრონიკული დაავადებების დიაგნოსტირებისა და მკურნალობის ხარჯების ანაზღაურებას
 • თირკმლების ქრონიკული უკმარისობასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურებას
 • ფარისებრი ჯირკვლის დაავადებებთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურებას
 • კარდიოქირურგია (სტენტირება, შუნტირება, ოპერაციები ღია გულზე)
 • ონკოლოგიური დაავადებების ქირურგიული და თერაპიული მკურნალობას
 • სხივური, ქიმიო და ჰორმონოთერაპიას
 • სისტემურ დაავადებებთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურებას
 • დერმატოლოგიურ დაავადებებთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურებას
 • ენდოპროთეზირების ხარჯების ანაზღაურებას
 • ორსულობა/მშობიარობასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურებას მოცდის პერიოდის გარეშე
 • მშობიარობის დროს ლუქს პალატისა და პერსონალური ექიმის აყვანის ხარჯების ანაზღაურებას
 • A ჰეპატიტთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურებას
 • ანტიმიკოზური პრეპარატების ანაზღაურებას
 • დაზღვეულის მომსახურება ბინაზე
 • საქართველოში აღებული მასალის საზღვარგარეთ დიაგნოსტირების ხარჯების ანაზღაურებას
 • საზღვარგარეთ მკურნალობის ხარჯების ანაზღაურება (ფინანსდება პროვაიდერი კლინიკების შესაბამისი ნოზოლოგიის გასაშუალოებული ფასით)
 • ცხვირის ძგიდის გამრუდებას, ნიჟარების დეზინტეგრაციას (სამედიცინო ჩვენებით, გეგმიური ამბულატორიის ლიმიტისა და თანაგადახდის ფარგლებში)
 • რთული სამედიცინო შემთხვევების მართვა – მაღალკვალიფიციური სპეციალისტების მონაწილეობით კონსილიუმის ორგანიზება და მასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურებას
 • პროფილაქტიკური აცრები, ვაქცინაცია, იმუნიზაცია
 • ბიულეტენის ხარჯების სრულად და სამედიცინო ცნობების ანაზღაურება პირადი ექიმის მიმართვით (ბაღი, სკოლა, სპორტული სექცია) გეგმიური ამბულატორიული ლიმიტისა და თანაგადახდის ფარგლებში
 • პირველად კონსულტაციაზე, ხოლო სათანადო დოკუმენტაციის არსებობისას, დიაგნოსტირებასა და მკურნალობაზეც ელექტრონული მიმართვების სერვისი
 • პირადი მენეჯერის სერვისი, რომელიც მოგიგვარებთ ყველა სახის პრობლემას.

პროვაიდერები