სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს განკარგულებით, სს „საქართველოს სადაზღვევო ჯგუფი“ თეთრ სიაში დარეგისტრირდა

სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს განკარგულებით, სს „საქართველოს სადაზღვევო ჯგუფი“ 2020 წლის 25 თებერვალს დარეგისტრირდა თეთრ სიაში.

შესყიდვების სააგენტო, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, თეთრ სიაში არეგისტრირებს ისეთ კომპანიებს, რომლებმაც ბოლო სამი წლის მანძილზე კეთილსინდისიერად და ჯერო...

ხვალინდელი დღე საიმედო ხელში