საქართველოს სადაზღვევო ჯგუფი (აი ჯი ჯი) გთავაზობთ თანამშრომლების უბედური შემთხვევის სავალდებულო დაზღვევას.

ჩვენ ავანაზღაურებთ ზიანს, რომელიც სამუშაო პროცესში ან სამუშაო პროცესთან დაკავშირებით მომხდარი შემთხვევის შედეგად არის გამოწვეული და შედეგად მოყვა დასაქმებულის ან სხვა პირის ჯანმრთელობის დაზიანება, შრომის უნარიანობის შეზღუდვა ან დაკარგვა, გარდაცვალება ან მისი უგზო-უკვალოდ დაკარგულად აღიარება.