• სამოგზაურო დაზღვევა მაქსიმალურად მორგებულია მომხმარებლის მოთხოვნებზე.  
  • თქვენ შეგიძლიათ შეიძინოთ როგორც ერთჯერადი, აგრეთვე მრავალჯერადი სამოგზაურო პოლისი.
  • ბარგის დაზღვევა - დამატებით თქვენ შეძლებთ დააზღვიოთ ბარგი და მისი დაკარგვის შემთხვევაში მიიღოთ ანაზღაურება.
  • სამოგზაურო პოლისის ფასი დამოკიდებულია დამზღვევის ასაკზე, პოლისის ხანგრძლივობასა და არჩეულ ქვეყნებზე.
  • პოლისის შესაძენად თქვენ დაგჭირდებათ მხოლოდ საზღვარგარეთის პასპორტი.